zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Przyrzeczenie harcerskie

Przyrzeczenie harcerskie:


Mam szczerą wolę

Całym życiem

Pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłusznym prawu harcerskiemu.

drukuj 

Statystyki strony:
Sklep kuchenny Warszawa