Przyrzeczenie harcerskie

Przyrzeczenie harcerskie:


Mam szczerą wolę

Całym życiem

Pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłusznym prawu harcerskiemu.

22.05.2019 // www.knieja.32.waw.pl